E- administracja

Elektroniczna administracja to forma kontaktu z administracja publiczną, która odbywa się za pośrednictwem nowych technologii, do najważniejszych elementów e -administracji należy:

  • pobieranie stosownych wniosków za pośrednictwem internetu,

  • składanie wniosków drogą elektroniczną,

  • uzyskiwanie informacji odnośnie zagadnień związanych z administracją publiczną via Internet.

E – administracja może przybierać różnorodne formy, może to być platforma internetowa za pośrednictwem, które petent składa wniosek, może to być strona www, na której udostępniane są wzory pism, może to być również program komputerowy, instalowany na komputerze petenta i wysyłający dane do odpowiedniego urzędu.