Kryzys finansowy w 2008 r. i jego efekty dla IT

Choć w Polsce kryzys 2008 r. był mało odczuwalny, to jednak zmienił on wiele w podejściu międzynarodowych firm, stały się one znacznie ostrożniejsze w podejmowaniu ryzyka, nastąpiło przeorganizowanie wielu modeli zarządzania korporacjami, pojawiły się tendencje do regulacji wewnątrz firmowych oraz wzrosło znaczenie działów finansowych oraz nowych technologii w firmach. Działalność działów finansowych w wielu firmach zaczęła wyznaczać standardy ich postępowania oraz w znacznej mierze regulować stosunki z partnerami biznesowymi. Wraz ze wzrostem znaczenia tych działów duże koncerny w znacznym stopniu zaczęły poszukiwać programów komputerowych i rozwiązań IT, które wsparły by pracę tych, obecnie strategicznych dla firm działów. Stało się zatem koniecznością poszukiwanie innowacyjnych w zakresie technologii informacyjnych dla finansów.