Millenialsi a bankowe IT

Obok wzrostu znaczenia działów finansowych, również stopniowe wchodzenie pokolenia milenialsów na rynek pracy, jest wskazywane jako kolejny czynnik determinujący konieczność wprowadzania rozwiązań IT w banka, tak dla klientów detalicznych, jak i dużych korporacji. Eksperci podkreślają, że następuje coraz większe scalenie usług detalicznych i korporacyjnych, w związku z tym technologie bankowe powinny opierać się przede wszystkim na usługach, gdzie w centrum zainteresowania jest klient. Ponadto podkreśla się znaczenie tworzenia wartości dodanej dla działów finansowych dużych korporacji. Współpraca na linii dział finansowy – bank to nie tylko kwestia rejestracji przelewów i przetwarzanie danych. Obecnie banki oferują również firmom takie usług finansowe jak możliwość automatycznego zwrotu podatku od towarów i usług, zintegrowane systemy zarządzania wydatkami oraz inteligentnymi portfelami, które stają się częścią programów lojalnościowych.