Mobilność w bankowości

Kolejnym udogodnieniem dla firm oraz klientów detalicznych jest możliwość korzystania z bankowości za pośrednictwem aplikacji mobilnych, które pozwalają na dostęp do konta, z każdego miejsca na Ziemi. Wprowadzenie technologii mobilnej do bankowości, to jednak nie tylko wykorzystanie rozwiązań mobilnych, to również zmiana modelu prezentacji danych. Współcześnie banki dążą do zapewnienia klientowi jednego punktu dostępowego oraz ujednoliconych protokołów bezpieczeństwa niezależnie od urządzenia, z którego klient łączy się z bankiem. To co zmieniła technologia mobilna to również sposób prezentacji danych i ofert banków, które dążą obecnie, aby były one w każdej sytuacji jednolite.