Sieć urządzeń

Firmowa sieć

Niegdyś mówiąc o sieci firmowej myślano o połączonych w sieć komputerach, obecnie sieć firmowa to nie tylko komputery, ale również drukarki, faks, telefon i inne urządzenia połączone w jedną sieć urządzeń, której celem jest ułatwienie i przyśpieszenie pracy w firmie.

Sieci wspomagające prace

Sieć w przedsiębiorstwie pozwala na transmisję danych w różnym formacie, może to być przekaz video, poczta elektroniczna, komunikaty czy też telefon. W firmach najczęściej występują trzy rodzaje sieci:

  • internet – o zasięgu globalnym

  • ethernet – sieć wewnętrzna firmy stworzona z urządzeń będących w budynku firmy,

  • ekstranet – jest to sieć wewnętrzna, ale rozszerzona na oddziały firmy, pozwalająca na dostęp dostawców, klientów i partnerów firmy do określonych danych wewnętrznych korporacji, można dzięki niej np. sprawdzić zamówienie czy stan realizacji naprawy serwisowej.