Systemy EAM

Jak zwiększyć wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa?

Odpowiedzią na pytanie zawarte w tytule są systemy EAM, czyli Enterprise Asset Management. Są to systemy, których głównym zadaniem jest zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Obsługują one cały cykl życia zasobów w przedsiębiorstwie.

Wydłużenie cyklu życia zasobów

Ze względu na to, że oprogramowanie EAM umożliwia zarządzanie zasobami na wszystkich etapach, tj. planowania, pozyskiwania, przechowywania, wykorzystania oraz zbywania zasobów przedsiębiorstwa możliwe jest optymalizowanie ich wykorzystania, a co za tym idzie wydłużenie cyklu życia oraz obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem zasobami.