Systemy SCM

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Systemy SCM swój skrót wzięły od angielskich słów Supply Chain Management, które odnoszą się do zarządzania łańcuchem dostaw, tego typu systemy pozwalają na kontrolę przepływu towaru pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw. Co przekłada się na podejmowanie decyzji co do źródła dostaw oraz prognozowania popytu na określone dobra. Tego typu oprogramowanie wykorzystywane jest przede wszystkim w logistyce, transporcie, gospodarce magazynowej oraz zarządzaniu popytem.