Platformy IoT

Internet rzeczy Obecnie internet to nie tylko połączenia między osobami, ale również rzeczy połączone są ze sobą za pośrednictwem sieci. Obecnie tworzone są platformy IoT, które umożliwiają sprawne zarządzanie, poprawę bezpieczeństwa oraz integrację IoT, w efekcie której powstaje nowoczesne środowisko