Inteligentne sprzęty i aplikacje

Sztuczna inteligencja to już rzeczywistość!

Zastosowanie systemów maszynowego uczenia sprawiło, że coraz częściej projektowane są urządzenia, które na podstawie różnorodnych analiz zostały wyposażone w namiastkę inteligencji. Przykładem może być tutaj lodówka, która samodzielnie aktualizuje listę zakupów czy zamawia je online.

AI od Google

Sztuczna inteligencja znajduje różne zastosowania, a wciąż trwają pracę nad rozszerzeniem zakresu jej działania. Przykładem mogą być samochody Google, które pozwalają nie tylko na monitorowanie sytuacji potencjalnego zagrożenia, ale również na włączenie się do ruchu z drogi podporządkowanej w sytuacji natężonego ruchu.