Księgowe platformy online

Księgowość internetowa związana jest najczęściej z budową platform księgowych służących do komunikacji z klientem.

Z jednej strony służą one informowaniu klienta o wszystkich zdarzeniach związanych z księgowościom, z drugiej pozwalają biurom księgowym na kontrolowanie wykonania obowiązków ciążących na firmie. Na przykład w obrębie takiej platformy biuro informuje firmę o wysokości należnych składek ZUS czy podatku, zaś przedsiębiorca informuje biuro o dokonaniu stosownych opłat.

Dzięki takim platformom przedsiębiorcy mogą również na bieżąco kontrolować swoje rozliczenia oraz sprawdzać zyski i straty w każdym kolejnym miesiącu roku.