Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Kontakt z ZUS-em via Internet

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to wirtualna przestrzeń, która po założeniu konta w serwisie pue.zus.pl umożliwia załatwienie większość spraw drogą elektroniczną. Dzięki niej możliwe jest między innymi:

  • sprawdzenie stan konta ubezpieczeniowego,

  • zdobycie informacji o ubezpieczeniach, do których zgłoszono ubezpieczonego oraz podstawach wymiaru składek,

  • wyliczenie prognozowanej emerytury

  • płatnicy składek mogą sprawdzić wysokość należnych składki i wpłaty

  • informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń.