Platformy IoT

Internet rzeczy

Obecnie internet to nie tylko połączenia między osobami, ale również rzeczy połączone są ze sobą za pośrednictwem sieci. Obecnie tworzone są platformy IoT, które umożliwiają sprawne zarządzanie, poprawę bezpieczeństwa oraz integrację IoT, w efekcie której powstaje nowoczesne środowisko wykorzystujące dane IoT. Tym co może hamować rozwój takich platform jest fakt, że wiodący producenci nowych technologi wzbraniają się przed standaryzacją, która jest elementem niezbędnym do tworzenia sprawnie funkcjonujących platform IoT.